Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Czy przedsiębiorstwo państwowe działające na zasadach ogólnych i nie wykonujące żadnych zadań publicznych, również musi utworzyć własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej?

Jak wynika z art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198), do udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i do utworzenia w tym celu własnych stron Biuletynu obowiązane są organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Przykładowy katalog takich podmiotów został zawarty w art. 4 ust. l ustawy. Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego - wyznacznikiem warunkującym powstanie obowiązku udostępniania informacji publicznej jest wykonywanie zadań publicznych, a w przypadku podmiotów określonych w art. 4 ust. l pkt 5 ustawy również dysponowanie majątkiem publicznym.

Strona główna Biuletynu jest tworzona i organizowana przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ma on obowiązek zamieścić w menu głównym strony BIP odnośniki (linki) do stron BIP wszystkich zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej podmiotów, a więc tych zobowiązanych jednocześnie do posiadania własnych (podmiotowych) stron BIP. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo państwowe jest podmiotem spełniającym warunki określone w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (wykonuje zadania publiczne, dysponuje majątkiem publicznym) lub mieści się w katalogu podmiotów ujętych w tym przepisie, to obowiązane jest do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, również w zakresie posiadania podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Opcje strony

do góry