Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Faq

Co powinny zawierać strony Biuletynu Informacji Publicznej?

W zależności od charakteru podmiotu, strony BIP powinny zawierać:

 1. Informacja o podmiocie
  1. status prawny oraz forma prawna
  2. organizacja
  3. przedmiot działalności
  4. organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  5. struktura organizacyjna
  6. struktura własnościowa podmiotu
  7. majątek
 2. Zasady funkcjonowania podmiotów
  1. tryb działania władz publicznych
  2. sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw
 3. Dane teleadresowe
 4. Oświadczenia majątkowe
 5. Rozporządzenia, uchwały etc.
 6. Zamówienia publiczne
 7. Zatrudnienie /  Rekrutacja
 8. Wyniki kontroli
 9. Ogłoszenia , komunikaty
 10. Sprawozdania z działalności
 11. Petycje

Opcje strony

do góry