Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Czy w BIPie należy zamieszczać informacje o przetargach, umowach i zamówieniach publicznych?

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w art. 7 ust. 1 pkt l wskazuje, iż udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy określa natomiast obowiązkowy zakres informacji udostępniany w BIP. Wśród informacji, które obligatoryjnie udostępnia się w BIP, brak jest informacji dotyczących zarówno umów o zamówienie publiczne jak i informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Treść tego przepisu wskazuje jednocześnie na możliwość publikacji w BIP również innych informacji, niż informacje o charakterze obligatoryjnym.

Zatem wydaje się, iż umieszczenie w BIP treści umowy o zamówienie publiczne uzależnione jest tylko i wyłącznie od woli zamawiającego. W stosunku natomiast do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, możliwość taka istnieje, o ile stanowi ona informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto przy udostępnianiu jakichkolwiek informacji publicznych pamiętać należy o ograniczeniach wynikających z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( tajemnica przedsiębiorcy, prywatność osoby fizycznej, ochrona tajemnic ustawowo chronionych).

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż zamawiający ma obowiązek udostępnić m. in. umowę o zamówienie publiczne w trybie i na zasadach określonych w art. 10 i n. ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Opcje strony

do góry