Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip-e.pl/bip/faq/20,Czy-strona-podmiotowa-BIP-moze-byc-oparta-o-budowe-klasycznej-strony-statycznej.html
24.07.2024, 14:25

Czy strona podmiotowa BIP może być oparta o budowę klasycznej strony statycznej?

Niestety nie. Budowa podmiotowych stron BIP musi zapewniać publikowanie , gromadzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie w oparciu o mechanizmy bazodanowe. Takie rozwiązanie narzuca realizację publikacji treści wyszukiwanych ,jako odpowiedzi na pytania kierowane do bazy, wykorzystanie przy budowie zapytań z kreatorów raportów i graficznych interpretacji odpowiedzi, przeprowadzanie analiz danych w zakresie specjalnie zbudowanych procedur systematyk opracowanych dla danego podmiotu, czy zadania publicznego.

 

Opcje strony