Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip-e.pl/bip/faq/18,Jakie-cechy-organizacyjno-techniczne-powinna-posiadac-podmiotowa-strona-BIP.html
25.06.2024, 03:39

Jakie cechy organizacyjno-techniczne powinna posiadać podmiotowa strona BIP?

Podmiotowe strony BIP powinny :

  • być wydzielone z aktualnego serwisu internetowego podmiotu w taki sposób by zapewnić dostęp do nich za pomocą umiejscowionego na stronie głównej serwisu internetowego podmiotu przycisku ekranowego ze znakiem Biuletynu
  • zawierać przycisk ekranowy z podłączonym adresem URL strony głównej portalu BIP
  • podmiotowa strona BIP powinna być umieszczona na serwerze podmiotu lub innym serwerze któremu powierzono obsługę podmiotu.

Opcje strony