Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip-e.pl/bip/faq/16,Jakie-cechy-informacyjne-powinna-spelniac-strona-podmiotowa-BIP.html
2023-12-10, 02:39

Jakie cechy informacyjne powinna spełniać strona podmiotowa BIP?

  • logo (znak graficzny) Biuletynu
  • imię i nazwisko, numer telefonu, nr faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP
  • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
  • wyjaśnienia wszelkich skrótów pojęciowych
  • informację o liczbie odwiedzin strony – statystyka strony
  • menu przedmiotowe
  • moduł wyszukujący
  • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
  • informację o sposobie dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę BIP, a nie udostępnionych w Biuletynie podmiotu
  • posiadać przełączenie do strony głównej Portalu BIP

Opcje strony