Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Faq

Czy do tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej można wykorzystywać oprogramowanie zwane CMS (Content Management System)?

Do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej należy stosować oprogramowanie opierające się na rozwiązaniach bazodanowych umożliwiające rejestrowanie zmian w treści dokumentów, uwierzytelnianie użytkowników oraz funkcjonalności wymagane ustawą. Oprogramowanie CMS stosowane do tworzenia stron BIP musi spełniać wszystkie wymogi ustawy i rozporzadzenia. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że część oprogramowania CMS dostępnego niekomercyjnie wymaga umieszczenia na tworzonych stronach informacji o tym oprogramowaniu.

Dlatego należy zwrócić uwagę na licencję, na której jest rozpowszechniane.

Opcje strony

do góry