Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Aukcje

Usługa platformy przetargowej na bip-e.pl

Elektronizacja zamówień publicznych już dostępna na platformie BIP-E.PL

Moduł Postepowania przetargowe w platformie bip-e.pl, umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, postępowań podprogowych, analizy rynku, oraz zbycia majątku zgodnie z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004).

Jako pierwsi na rynku wprowadzamy kompleksową usługę łączącą Biuletyn Informacji Publicznej z funkcjonalnością Platformy przetargowej.

Mamy 15 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów dla administracji publicznej.

UZYSKAJ OFERTĘ NA platformę przetargową POZNAJ MOŻLIWOŚCI Platformy przetargowej

Opcje strony

do góry