FAQ

Czy strona podmiotowa BIP może zawierać inne treści niż określone w Art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.?

Podmioty zobligowane do publikowania treści informacji publicznej obowiązującej w myśl Art. 6 mogą zamieszczać inne informacje, jeśli są to informacje zawierające interes publiczny lub będące dokumentem urzędowym tj. w rozumieniu ustawy treścią oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Data publikacji 08.10.2006

Rejestr zmian
Autor: www.bip.gov.pl

Osoba publikująca: JSK Internet


Statystyka strony: 6604 wizyt