FAQ

Czy do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej można wykorzystywać moduły oprogramowania zwane w skrócie CMS/CMF czyli Content Management System/Content Management Framework ?

Do tworzenia stron Biuletynu należy stosować oprogramowanie opierające się na rozwiązaniach bazodanowych umożliwiające rejestrowanie zmian w tresci dokumentów, uwierzytelnianie użytkowników oraz funkcjonalności wymagane ustawą. Oprogramowanie CMS/CMF stosowane do tworzenia stron Biuletynu musi spełniać wszystkie wymogi ustawy i rozporzadzenia. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że częśc dostępnego oprogramowania CMS/CMF dostępnego niekomercyjnie wymaga umieszczenia na tworzonych stronach informacji o tym oprogramowaniu. Dlatego należy zwrócić uwagę na licencję, na której takie oprogramowanie jest rozpowszechniane.
Data publikacji 08.10.2006

Rejestr zmian
Autor: www.bip.gov.pl

Osoba publikująca: JSK Internet


Statystyka strony: 7506 wizyt